Црвени крст Ковин

Aдреса: Михајла Пупина 19, 26220 Ковин

Телефони: +381 (13) 742 225, 743 008

Fax: +381 (13) 743 225

email: kovin@redcross.org.rs

web: http://www.ckkovin.org.rs

  Име (обавезно)

  Презиме (обавезно)

  Годиште

  Moбилни (обавезно)

  Телефон

  E-mail

  Ваша фотографија

  Евентуална специфична знања, образовање и вештине које поседујете

  captcha