МЛАДИ МОГУ ДА НАПРАВЕ ПРОМЕНУ – Едукација

У просторијама Црвеног крста Ковин су, 11. и 12. јуна 2021. године, реализоване вршњачке радионице на теме толеранције, ненасилне комуникације, стигматизације, дискриминације, родне равноправности, мултикултуралности и прихватања различитости, а током јула ће бити одржане исте радионице за другу групу полазника.

Радионице су одржала 4 млада едукована волонтера Црвеног крста Ковин који су, заједно са волонтерима организација Црвеног крста Кикинда, Рума, Мостар Травник и Љубушки, учествовали на међународном кампу који је Црвени крст Војводине, заједно са Црвеним крижом Федерације Босне и Херцеговине, реализовао од 1. до 6. јуна у Еколошком центру „Радуловачки“ у Сремским Карловцима.

Вршњачке радионице ће, крајем јуна и током јула, бити одржане и у осталим организацијама Црвеног крста, које су имале своје представнике на међународном кампу.

Камп за младе едукаторе, као и вршњачке радионице су активности предвиђене пројектом под називом „Млади могу да направе промену“, који је финансијски подржан од стране Регионалне канцеларије за сарадњу младих (RYCO) и ЕУ.

Циљ пројекта је да допринесе изградњи културе толеранције, ненасиља и мира у укупно 6 градова и општина у Србији и Босни и Херцеговини.

У петак 11.06.2021. самостални стучни сарадник у Црвеном крсту Војводине, Анђела Папић је посетила Црвени крст Ковин у присуствовала почетку едукације. Овим путем је похвалила младе реализаторе и њихов рад у оквиру овог Програма.