Prevencija bolesti zavisnosti

Dana 28.05.2021. godine, u OŠ „Đura Jakšić” Kovin, odrađeno je predavanje na temu Prevencija bolesti zavisnosti u dva odeljenja petog razreda.
U toku predavanja bila je i najava obeležavanja Svetskog dana bez duvana 31.05.2021. godine pod sloganom „DONESI ODLUKU – OSTAVI DUVAN”.

Takođe, dana 07.06.2021. godine je odrađeno još jedno predavanje na ovu temu sa preostalim odeljenjem petog razreda.