PHV „Đura Filipović“ III-1 03.03.2021. radionica 3.

U sredu 03.03.2021. volonteri Crvenog krsta Kovin su nastavili realizaciju radionica PHV-a u osnovnoj školi u Pločici. 

Na trećoj radionici je prisustvovalo svih 15 učenika a obrađena je tema „Lični i kulturni identitet“.

 

Sve aktivnosti su se sprovodile uz poštovanje mera i pravila donetih u cilju prevencije širenja virusa Covid-19. Svi volonteri ali i učesnici su imali maske tokom celog trajanja radionica. Predavanja i radionice su prilagođene tako da su izbegnute aktivnosti koje uključuju fizički kontakt i ostale rizike.