Takmičenje prve pomoći 2020

Crveni krst Kovin je uzeo učešće na Državnom konkursu za video prikaz veština prve pomoći i foto konkursu za realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja. Crveni krst Srbije je ove godine organizovao takmičenje prve pomoći na drugačiji način imajući u vidu sve mere zaštite i prevencije širenja zaraze Covid-19 virusa. Ekipe su na postavljane zadatke odgovarale kroz video snimke u zadatom roku. Kategorija „Petlići“ je ove godine uzela učešće na konkursu kroz kreiranje likovnih radova sa temom: „U igri se nekada povredimo mi, šta je prva pomoć slikom pokaži ti“
Uzimajući u obzir ove okolnosti ekipe su rangirane po uspehu i to po: 4 najbolje ekipe podmlatka, 4 najbolje ekipe omladine i 5 najboljih radova na likovnom konkursu.
Naša organizacija je ostvarila veliki uspeh time što se plasirala među 4 najbolje ekipe u kategoriji omladine, 4 najbolje ekipe u kategoriji realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja. Dok se naša učenica Angela Janevska, OŠ „Desanka Maksimović“ – Kovin, sa svojim likovnim radom na temu „U igri se nekada povredimo mi, šta je prva pomoć slikom pokaži ti“ i time je kao i naše ekipe stekla pravo da učestvuje na rangiranju Crvenog krsta Srbije.
Crveni krst Kovin se zahvaljuje svim volonterima koji su učestvovali na konkursu i pomogli u snimanju materijala i pripremi i organizaciji istog.