Продавнице отворене за старије суграђане у СУБОТУ, 04.04.2020.У СУБОТУ, 04. априла 2020. године (у место у недељу 05.04.), у Општини Ковин биће отворено више продавница за наше старије суграђане који по одлуци Владе Републике Србије, а у склопу мера смањења ризика од инфекција КОВИД-19, не смеју напуштати своје домове.

Време када старији суграђани могу излазити из својих кућа је од 03:00 до 08:00, док продавнице раде од 04:00 до 07:00. Списак продавница, преузет је са сајта Општине Ковин и у питању су следећи продајни објекти:

КОВИН

 • АД „Подунавље“ Бачка Паланка – МЕГА – Цара Лазара 83
 • АД „Подунавље“ Бачка Паланка – РАДНИЧКИ ЕЛМОС – Светозара Марковића 1
 • АД „Подунавље“ Бачка Паланка – КОЛОНИЈА – Браће Стефановића 21
 • „Гомекс“ доо Зрењанин – КОВИН – ЈНА 12
 • СТР „Алфа“ – АЛФА 1 – Немањина 76
 • СТР „Алфа“ – АЛФА 2 – ЈНА 2
 • СТР „Алфа“ – АЛФА 3 – Петра Драпшина 73
 • Месара „Матијевић“ – Цара Лазара 85

БАВАНИШТЕ

 • АД „Подунавље“ Бачка Паланка – БАВАНИШТЕ – Вељка Лукића 1
 • АД „Подунавље“ Бачка Паланка – БРЕГ – ЈНА 84
 • „Гомекс“ доо Зрењанин – БАВАНИШТЕ – Боре Радића 2

ДЕЛИБЛАТО

 • АД „Подунавље“ Бачка Паланка – ВРЕЛА – Маршала Тита 102
 • „Гомекс“ доо Зрењанин – ДЕЛИБЛАТО – Браће Бузаџије 63

МРАМОРАК

 • АД „Подунавље“ Бачка Паланка – 57 САМОПОСЛУГА – Жарка Зрењанина 70
 • „Гомекс“ доо Зрењанин – МРАМОРАК – Жарка Зрењанина 69

ГАЈ

 • АД „Подунавље“ Бачка Паланка – ПРЕХРАНА – Мише Стојковића бб

СКОРЕНОВАЦ

 • АД „Подунавље“ Бачка Паланка – ОМЛАДИНАЦ – ЈНА 1
 • „Гомекс“ доо Зрењанин – СКОРЕНОВАЦ – 1. Маја 29