Prevencija trgovine ljudima – Obuka za edukatore – ToE Kovin 2016.

10176062_1264188803596792_564817636615746703_n11. i 12. marta 2016. godine u organizaciji Crvenog krsta Kovin realizovana je obuka za edukatore u oblasti prevencije trgovine ljudima prema standardizovanoj agendi Crvenog 12814495_1264189456930060_3399109460710478459_nkrsta Srbije. Obuku su realizovali treneri iz Crvenog krsta Kovin Milan Lupšić i Jelena Lalević – sertifikovani treneri, kao i dva gostujuća trenera Bojana Simić (Crveni krst Rakovica) i Ljiljana Petrović (Crveni krst Novi Sad), kojima je ova obuka predstavljala poslednju proveru pred zvaničnu sertifikaciju.10347165_1264190136929992_756777338469333180_nPored predavača, veliku ulogu u pripremi i realizaciji imali su i volonteri Crvenog krsta Kovin: Dušan Jovanić, Marko Dinić, Stefan Đorđević, Strahinja Đorđević i Olga Dragaš kao tehnički i pomoćni tim. Polaznici obuke bili su volonteri iz Crvenog krsta Požarevac, Crvenog krsta Smederevo, Crvenog krsta Plandište i naravno Crvenog krsta Kovin. U toku obuke učesnici su imali priliku da prođu niz predavanja, radionica, simulacija, kao i predavanje predstavnika MUP-a Republike Srbije koji je prikazao nekoliko primera za trgovinu ljudima. Inače, naša organizacija spada u red retkih koja sebe može nazvati osnivačima ovog programa, s obzirom da su većina ideja, i dalje aktuelnih u ovom programu, potekle od strane naših volontera. Prve edukacije na ovu temu, sa različitim ciljnim grupama, upravo su realizovane sa našim volonterima još 2005. godine.12376797_1264189120263427_4220601860728300786_n Takođe, tokom godina je Crveni krst Kovin bio organizator i realizator niza međunarodnih seminara (Čardak od 2007. do 2011.) u ime Crvenog krsta Srbije, kao i nosilac više lokalnih i regionalnih projekata na ovu temu. Ova tradicija u radu definitivno govori o kvalitetu obuke koja je učesnicima pružena. Nadamo se da će se novi edukatori sada usmeriti ka realizaciji svog prvog zadatka – održavanju po tri radionice u svojim sredinama kako bi zaslužili sertifikat Crvenog krsta Srbije za edukatora! Zahvaljujemo se svim učesnicima i nadamo se daljoj uspešnoj saradnji sa svim akterima u obuci!